Logo Opolski Cmentarz

Mapa cmentarza

Na mapie zaznaczono zmiany terytorialne cmentarza przy ul. Wrocławskiej w okresie 1813-2016. Najpierw cmentarz był kilkakrotnie powiększany (1833, 1872/73, 1888, 1903), w 1903 roku osiągnął maksymalne rozmiary. Następnie teren nekropolii stopniowo ograniczano – jeszcze przed wojną wydzielono pas na przeprowadzenie nowej drogi (1933), a po wojnie dwukrotnie likwidowano fragmenty cmentarza.

Partnerzy